/ Vandvagt i landbruget
8. april 2018

Vandvagten fungerer som en elektronisk stophane, der lukker for vandet ved rørsprængning, sivninger, ikke lukkede vandhaner, utætte drikkekopper, ventiler og i det hele taget uhensigtsmæssigt forbrug. Men, vandvagten er ikke alene en stophane, men en styring af vandforbruget, tilpasset den enkelte bedrift/forbruger.

Vandvagt kan give bedre dyrevelfærd – og så kan den spare både penge og ærgrelser.

Nogle landmænd har kapacitetsproblemer med deres gylle, men dette kan forbedres med installation af en vandvagt, som standser vandsivning og vandstrøm ved rørskader. Samtidig kan man opnå en betydelig bedre dyrevelfærd, og det er normalt lig med en god økonomi.

Gyllen fortyndes ikke = mindre mængde, som skal transporteres ud på markerne, og næringsstoffer, især kvælstofindhold bevares.

Når vi ved, at der på et år let kan sive noget der ligner 100 kubikmeter vand fra et toilet – uden at det vel og mærke kan ses på vandoverfladen i kummen – så skal der ikke megen fantasi til at forestille sig, hvad der kan ske i en stald, hvor der måske er over 100 drikkekopper og ventiler til dyrene, og bare nogle stykker af dem står og siver.

I farestalde er der typisk over 500 smågrise, spalterne er ofte mindre, og det samme er kanalerne end i andre stalde. Der skal derfor ikke megen rørsprængning til for at resultatet kan udvikle sig til en katastrofe med druknede grise. I stalde med dybstrøelse er der ikke mulighed for at vandet kan sive væk på grund af foranstaltninger mod rotter. Det betyder, at dybstrøelsen ødelægges, og det medfører et stort udmugningsarbejde.

Mange landmænd har i dag satellitgårde, som ikke er under konstant opsyn, vandvagten giver tryghed, når man på sms får besked, hvor der lukkes for vandet, sivning, overforbrug eller sprængning – via mobiltelefonen kan man, hvor end man befinder sig, lukke eller åbne via sms, hvilket giver større bevægelsesfrihed.

Både almindelige husholdninger og erhvervsvirksomheder, herunder landbruget, har ind imellem brug for større vandmængder. Fordelen ved vandvagten er, at man helt enkelt kan neutralisere vagtfunktionen i en periode, hvor man f.eks. klarer sine skylle- eller spuleopgaver, hvorefter vandvagten automatisk går tilbage i normal funktion. Vandvagten bruges også til dosering ved påfyldning af marksprøjter mv.

Ved tilkøb af VV Connect kan tilpasning til den enkelte bedrift foregå via nettet. Vandvagten måler på liter – hvilket betyder kort reaktionstid og derfor mindre forbrug/skade. Man kan se forbruget ned til hvert 5. minut på dataopsamling, og derved hele tiden følge vandforbruget tæt.

 

About the author:

Top